Dostava se vrši putem kurirskih službih koje obavljaju usluge transporta a obično traje u vremenskom rasponu od 24 do 48 sati, ukoliko ne postoje druge prepreke o kojim će DŽASAB d.o.o. svoje kupce blagovremeno obavijestiti.

Proizvodi će biti zapakovani na način da ne mogu biti oštećeni a kupac je dužan prilikom preuzimanja pred kurirom provjeriti stanje artikla te ukoliko uoči eventualna oštećenja na proizvodu odmah reklamirati kuriru koji je isti dostavio, odnosno odbiti preuzeti proizvod, ili postupiti po drugim predviđenim pravilima kako bi reklamaciju mogli uvažiti.